Drink

De Facto Cafe ร้านคาเฟ่มินิมอลย่านคลองหลวง

De facto Cafe and Eatery ร้านอาหารคาเฟ่อยู่แถวคลองสาม คลองหลวง เป็นคาเฟ่เล็กๆ มีการตกแต่งให้มินิมอล มีทั้งโซนข้างในและข้างนอก