Uncategorized

ผักไฮโดรโปนิกส์ เทรนด์ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ

ผักไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร?การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ในการปลูกพืชในการเกษตรทั่วไป

Hop คืออะไร? เรื่องที่ใกล้ตัวแต่ไม่รู้ที่มา

Hop (ฮอป)  คือ  พืชพันธุ์ไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีใบ และดอก  ซึ่งดอกของฮอปนั้นมีหน้าที่หรือคุณสมบัติเป็นสารกันบูดธรรมชาติชั้นดี  มีรสชาติขม และมีกลิ่นเฉพาะตัวในแต่ละสายพันธุ์  นิยมเอาไปใส่กับเบียร์เพื่อไม่ให้เบียร์บูดเน่าเร็ว