หน้าแรกUncategorizedผักไฮโดรโปนิกส์ เทรนด์ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ

ผักไฮโดรโปนิกส์ เทรนด์ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ

 

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยธาตุอาหารชีวภาพจากอินทรีย์สาร 100%

 

ผักไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร?

การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ในการปลูกพืชในการเกษตรทั่วไป  คำว่า ไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) เป็นคำผสมระหว่างคำ 3 คำ คือ

ไฮโดร (hydro) หมายถึงน้ำ

โปโนส (ponos) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก หมายถึงการทำงาน และ

อิกส์ (ics) หมายถึงศาสตร์หรือศิลปะ

ซึ่งเมื่อรวมคำทั้ง 3 คำเข้าด้วยกันจึงมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า ศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำ

การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์มีเทคนิคที่คิดค้นใหม่ๆหลากหลายรูปแบบ มิได้จำกัดอยู่เฉพาะการปลูกพืชในน้ำ เท่านั้น บางกรณีมีการใช้วัสดุปลูก ทดแทนดินทั้งหมดและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งเรามักเรียกว่า ซับส์เทรต คัลเจอร์ หรือมีเดีย คัลเจอร์ หรือแอกกรีเกตไฮโดรโปนิกส์ เทคนิคดังกล่าวนิยมเรียกว่า การปลูกโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืชไร้ดิน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเทคนิคการปลูกพืชในน้ำก็ดี หรือการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์รูปแบบอื่นๆก็ดี บางครั้งอาจเรียกรวมๆว่า soilless culture แทนคำว่า hydroponics ก็ได้

ปัจจุบันเราสามารถปลูกเองได้ง่ายๆที่บ้านเราโดย อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นั้นหาซื้อตามท้องตลาดแสนจะง่ายดาย จะปลูกไว้ทานเองก็ได้หรือจะต่อยอดทำเป็นธุรกิจก็ดี เพราะเทรนด์คนรักสุขภาพช่วงนี้มาแรงสุดๆเลยล่ะ

credit : http://www.myhomeveg.com/