หน้าแรก ผู้เขียน Posts by weeactive

weeactive

20 POSTS 0 COMMENTS

Most popular

ผักไฮโดรโปนิกส์ เทรนด์ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ

ผักไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร?การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ในการปลูกพืชในการเกษตรทั่วไป